30.11.52

วิธีการทำแอนิเมชั่น

แอนิเมชั่นคือการทำการ์ตูนขึ้นให้พูดได้ขยับได้และมีการทำแอนิเมชั่นอยู่หลายวิธีเช่น
การทำ stop motion คือการทำให้ภาพนิ่งหลายๆๆๆๆภาพเอามาถ่ายแต่ละชอร์ตแล้วเอามาเปิด
ไวๆๆๆๆๆทำให้เกิดภาพเคลื่อนไหวเหมือนจริงมากขึ้นและพอถ่ายเสร็จก็นำไปตัดต่อในโปรแกม
VSP12
ขัั่นตอนในการทำแอนิเมขั่นมีอยู่แ 8 ขั้นตอนมีดังนี้ 1.ไอเดียหรืบางคนใช้คำว่าแรง2.โครงเรื่ง
โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องที่บอกถึงเนื้อหาเรื่องราวทุกอย่างใภาพยนต์ตัวละคร ฉาก
เหตุการณ์3.บันดาลใจซึ่งจะเป็นสิ่งแรกที่เราสร้างสรรจินตนาการ4.สคริปต์เป็นการจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องทั้งหมดและเขียนบทของตัวละครด้วย5.เขียนเรื่องย่อ การเขียนเรื่องย่อ
คือการสรุปใจความสำคัญ6.การเขียนบทการเขียนบทคือการทำให้ตัวละครมีบทพูดในการแสดง
ของแต่ละตัว7.การทำ story บอร์ดคือการทำไห้ผู้ทำเข้าใจว่าตัวเองทำแอนิเมชั่นถึงไหน8.เข้า
สู่การทำแอนิเมชั่น
การทำแอนิเมชั่นทำงายนิดเดียวถ้าพวกเรารู้วิธีการทำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการทำแอนิเมชั่นคือต้องมุ่งมั่นในการทำแอนิเมชั่นแล้วจะสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดีเองและพวกเราทุกคน
ก็จะดังไปถั่วโลกไปไหนก็จะมีแต่คนรู้จักเราไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

©2009 By Ideacom Creative 2008