26.11.52

ภาพเคลื่อนไหว

บทความเรื่องภาพเคลื่อนไหว


แอนิเมชั่นหรือภาพเคลื่นไปนการร่วมภาพต่างๆให้มาเป็นการเคลื่อนไหวซึ่งในการกระทำต่างๆนั้นต้องมีหลายภาพหนึ่งเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งจะต้องกี่ภาพถึงจะเป็นการเรื่องๆหนึ่งและแอเมชั่นเป็นที่ได้รับความนิยมมากมายทั่วโลก


แอนิเมชั่นเป็นการร่วมภาพลายาพให้มาร่วมกันโดยตามลำดับการกระทำเป็นท่าๆแล้วก็จะเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะกลายเป็นเองๆหนึ่งแอนิเมชั่นมาจากภาษาละตินแปลว่าการมีชีวิตหรือการทำให้มีชีวิตแนเมชั่นมีอยู่3ประเภทือแอนิเมชั่นจากการวาดคือดอแอนิเมชั่นคอการวาดภาพหลายๆภาพแล้วมาทำให้เกิดภาพการเคลื่อนไหวซึ่งข้อดีของการทำแอนิเมชั่นประเภทนี้ก็คือภาพสวยน่าสนใจแต่ข้อเสียคือต้องใช้ต้นทุนมากและต้องแอนิเมเตอร์มากประเภทที่2คือstp motionคือการถายภาพที่เป็นท่าๆเป็นแต่ละขั้นซึ่งตอ่ายหลายๆภาพเพื่อให้เป็นการกระทำต่างๆซึ่งวัสดุในการทำก็ทีดินน้ำมันและเลโก้ซึ่งข้อดีคือต้นทุนนั้นใช้ไม่มากแต่ข้อเสียคือต้องใช้เวลามากในการทำแล้วก็ทำให้แอนิเมชั่นเสร็จล่าช้านานประเภทที่3คือcomputer animationคือการทำแอนเมชั่นจากการทำแอนิเมชั่นจากคอมพิวเตอร์(3d)ข้อดีทำได้อย่างรวดเร็วและก็ใช้แอนิเมเตอร์ไม่มากข้อเสียคือภาพไม่น่าสนใจขั้นตอนการทำแอนิเมชั่นชั้นตอนที่1คือการคิดตีมเรื่องในการทำแอนิเมชั่นขั้นตอนที่2คือการเขียนเรื่องย่อของแอนิเมชั่นที่เราทำขั้นตอนที่3คือการเขียนบทของตัวละครขั้นตอนที่4คือการทำสตอรี่บอร์ดเป็นการดำเนินการของเรื่องโดยข้างซ้ายคือภาพข้างขวาคือตัวหนังสือขั้นตอนที่ถคือการช็อตติ้งบอร์ดคือการทำออกมาเป็นรูปภาพเป็นการดำเนินเรื่องขั้นตนที่เป็นการทำแอนิเมชั่น
จากที่ผมได้เล่ามาการทำแอนิเมชั่นไม่ยากเลยนะครับซึ่งเราสามารถทำ แอนิเมชั่นง่ายๆโดยการวาดภาพใส่สมุดเป็นแต่ละการกระทำแล้วเปิดไล่ดูก็ จะกลายเป็นแอนิเมชั่นแล้วล่ะครับ
อ้าย โฟม ปั๊กไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

©2009 By Ideacom Creative 2008