16.9.54

ความรักใดในโลกาหาเทียมเท่าที่แม่เราสู้ฟูมฟักนั่นรักแท้ แม่ถนอมกล่อมเกลาเฝ้าดูแล แม่ๆ ๆ คำแรกเราที่เว้าเป็น..

เบิ่งโค้งฟ้าหน้าแม่ลอยอยู่หล่องๆ เหมือนแม่เฝ้ามองลูกน้อยบ่ห่างตา
สู้งานผ่านเหงา มีฮักแม่เฮาเคียงเงาศรัทธา
กราบไหว้บูชา มาสู่ขวัญ
หนี่งฝันบ่ไกลสายแนน ฮักอื่นหมื่นแสนบ่เทียบแทนฮักของแม่
คิดฮอดฮักแท้ อุ่นไอดินกลิ่นความหลัง


©2009 By Ideacom Creative 2008