27.7.53

คุณครูที่ดีที่สุดในโลกของฉัน ...ชีวิตเราพบเจอผู้คนมากมาย

ความรัก ความเมตตา จากเรา

 อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของ"ใคร"สักคน ..

2 ความคิดเห็น:

  1. การให้อาวุธแต่ไม่ไ้ด้ให้คุณธรรม เขาคนนั้นอาจนำอาวุธไปใช้ในทางที่ผิดได้ง่ายฉันใด การการมุ่งสอนเพียงวิชาการอย่างเดียวก็ฉันนั้น

    ตอบลบ

©2009 By Ideacom Creative 2008